Reorganizacija vseh poslovnih procesov podjetja Varis Lendava d.o.o. in procesno optimiranje podjetja


V okviru javnegarazpisa Procesni vavčer 2016-2017, ki je sofinanciran s strani RepublikeSlovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je naše podjetje Varis Lendavad.o.o., prijavilo operacijo z naslovom:

“Reorganizacija vseh poslovnih procesov podjetja VarisLendava d.o.o. in procesno optimiranje podjetja”


Podjetje Varis Lendava d.o.o. je hitro rastočepodjetje, kjer smo glede na globalna gospodarska dogajanja v zadnjih letih,morali svoje aktivnosti osredotočili predvsem na izboljšave produktov, v skladus smernicami trajnostnega razvoja. Zaradi hitrih sprememb in rasti podjetja,bomo posledično v Varisu morali preiti iz obrtniškega nivoja organizacije vstrateško organizirano in vodeno podjetje.

Namenoperacije: prehod iz obrtniškeganačina dela v procesno organizirano, optimirano in vodeno podjetje, ki bo vprihodnje uspešno vodilo in nadzorovalo vse procese v podjetju.

Cilj operacije: izdelavaProcesne sheme, reorganizacija obstoječih Poslovnih procesov in izdelava Matrikodgovornosti  ter izdelava Procesne shemeza posamezne Poslovne funkcije in informacijskih protokolov, med posameznimiposlovnimi funkcijami.

 Omenjeno operacijo bomo zaključiti do 14.9.2017. 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. http://www.eu-skladi.si


...